Phần mềm quản lý kho

phần mềm quản lý kho DMS

Hình mô tả qui trình quản lý kho DMS

 

 

Phần mềm DMS 2013 hỗ trợ trực tiếp các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho từ khâu viết phiếu đặt hàng, lệnh xuất kho đến khâu ghi thực xuất, thực nhập, công, trừ thẻ kho và thể hiện chính xác các biến động của hàng tồn kho ngay khi nó xẩy ra.

Phần mềm quản lý vật tư - kho DMS hỗ trợ tất các các phương pháp tính đơn giá hàng tồn kho, cung cấp đầy đủ các loại báo cáo, sổ, thẻ quản lý theo dõi hàng xuất, nhập, tồn kho phục vụ cho quản trị, điều hành, cung ứng vật tư hàng hóa.

Phần mềm quản lý vật tư - kho DMS có các khối chức năng:

  • Tạo bộ dữ liệu đầu kỳ (bao gồm bảng tôn kho và các bộ danh mục)
  • Các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho vật tư hàng hóa
  • Tổng hơp dữ liệu cuối tháng
  • Lập báo cáo, sổ, thẻ quản lý
  • Kiểm kê vật tư
  • Cập nhật các bộ danh mục, từ điển
  • Quản trị hệ thống, bảo mật an toàn dữ liệu

---

Phần mềm quản lý kho DMS

VIETDMS

 

 

Bình luận :

Đăng bình luận :

Họ tên
Email
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Nội dung