PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG - SM - ERP

Giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng Giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng Là công cụ ứng dụng CNTT vào công tác quản lý doanh nghiệp như quản lý kho, thu chi, công nợ... Phần mềm được xây dựng với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và điều hành doanh nghiệp dựa trên tiêu chí đơn giản, thân thiện nên người dùng không cần biết nhiều về máy vi tính và kế toán vẫn nhanh chóng sử dụng thành thạo phần mềm. Sản phẩm phần mềm có thể áp dụng cho các loại hình kinh doanh như: quản lý phân phối lẻ, siêu thị, chuỗi cửa hàng, chi nhánh, các loại hình d

26/02/2013 8296 lượt xem Chi tiết

Phần mềm quản lý kho Phần mềm quản lý kho Phần mềm quản lý vật tư - Kho DMS 2013 là công cụ tác nghiệp giúp quản lý điều hành và cung cấp thông tin dữ liệu cập nhật về các loại vật tư hàng hoá nhập, xuất và tồn kho. Phần mềm DMS hỗ trợ trực tiếp các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho từ khâu viết phiếu đặt hàng, lệnh xuất kho đến khâu ghi thực xuất, thực nhập, công, trừ thẻ kho và thể hiện chính xác các biến động của hàng tồn kho ngay khi nó xẩy ra.

26/02/2013 6642 lượt xem Chi tiết